Школа молодого соціолога—2017

22 — 26 травня 2017 року відбулася традиційна Школа молодого соціолога, яку на цей раз гостинно зустріло місто Тернопіль. Соціологічна асоціація України, спираючись на ресурси та зусилля Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Тернопільського національного економічного університету, за безпосередньою організаційною роботою та супроводженням Тернопільського регіонального відділення Соціологічної асоціації України провела чергову Школу, яка цього разу була присвячена методам збору та аналізу соціологічних даних.

Програма Школи була високо насиченою різноманітними майстер-класами (за 5 днів було проведено 10 майстер-класів), «круглими столами», дозвіллевими та культурно-просвітницькими акціями. Школа була проведена на базі кампусу Тернопільського національного економічного університету, основні заняття проходили у читальному залі наукової бібліотеки. Після урочистого відкриття роботи Школи з привітальними словами адміністрації Тернопільського національного економічного університету та керівництва САУ почався навчальний процес. В перший же день роботи Школи учасникам були запропоновані три майстер-класи провідних соціологів України. Перший майстер-клас, який проводив Президент Соціологічної асоціації України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академік НАН України, доктор соціологічних наук, професор Бакіров Віль Савбанович, був присвячений темі «Особливості дослідження соціальних нерівностей методом фокусованого групового інтерв’ю». За ним йшли майстер-класи члена-кореспондента НАН України, директора Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктора історичних наук, професора Євтуха Володимира Борисовича на тему «Техніки етносоціологічних досліджень» та доктора філософських наук, професора, завідувача відділу методології та методів соціології, заступника директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, головного редактора академічного журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» Головахи Євгена Івановича «Порівняльний метод у міжнародних соціологічних дослідженнях». Старт роботі Школи був заданий високою планкою.

В подальшому учасники ознайомилися з майстер-класами декана соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидата соціологічних наук, доцента Мурадян Олени Сергіївни «Методи гендерних досліджень»; доктора соціологічних наук, професора, професора кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України Хижняк Лариси Михайлівни «Методи дослідження бідності»; керівника Школи молодого соціолога, доктора соціологічних наук, професора, віце-президента Соціологічної асоціації України, завідувачки кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка АН вищої школи України Сокурянської Людмили Георгіївни «Ціннісні орієнтації у соціологічному вимірі»; доктора соціологічних наук, професора, завідувачки кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Щудло Світлани Андріївни «Методологія та методи міжнародних порівняльних освітніх досліджень»; доктора психологічних наук, професора, академіка АН вищої школи України, завідувача кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету Фурмана Анатолія Васильовича «Методологічний профіль наукової школи четвертого покоління»; кандидата соціологічних наук, завідувачки відділу моніторингу соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», голови правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Балакірєвої Ольги Миколаївни «Методи дослідження важкодоступного населення», а також майстер-клас кандидата соціологічних наук, незалежного дослідника Середи Юлії Валеріївни «Використання мови програмування R для аналізу соціологічних даних».

Учасниками Школи були 17 співробітників та аспірантів Тернопільського національного економічного університету та 16 гостей з різних міст України (Харків, Київ, Одеса, Старобільськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Херсон, Львів, Ужгород, Черкаси). Аудиторія зібралась дуже цікава: у Школі брали участь не тільки соціологи, але й представники суміжник наук та дисциплін — політології, психології, соціально-економічної географії та історичної науки. Серед учасників були як дослідники-початковці, аспіранти першого року навчання, так і досвідчені науковці зі званнями доцентів. Це забезпечило унікальну атмосферу співпраці та обміну досвідом, налагодження мереж професійних зв’язків та дружніх відносин між учасниками з різних куточків нашої країни.

Наприкінці роботи Школи учасники, розділившись на творчі групи, займались виконанням колективних завдань — розробкою програми та дизайну соціологічного дослідження. Використовуючи знання, отримані на майстер-класах та індивідуальних консультаціях з майстрами, учасники підготували три групові презентації, які успішно представили та захистили в останній день роботи Школи. Всі учасники школи молодого соціолога отримали відповідні сертифікати та подарунки від організаторів Школи.
Насичена програма Школи, велика кількість учасників, широка географія, різноманітний склад та представництво багатьох галузей соціальної науки забезпечили унікальну атмосферу Школи та яскраві враження всіх — і майстрів, і учасників Школи.

Дякуємо всім, хто взяв участь в організації Школи та її проведенні і очікуємо на подальші зустрічі!

Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.