Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

22.04.2021 відбулась Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі», яку організували Південноукраїнське (проф. Олена Лісеєнко) та Львівське відділення САУ (проф. Наталія Коваліско), Інститут соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін (д-р Андрій Єкатеринчук),  Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської в м. Варшава (проф Ришард Радзік), Асоціація соціологів та демографів Республіка Молдова (д-р Віктор Мокану), Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Україна).

До участі у фахової наукової дискусії долучилися понад 80 дослідників з України, Польщі, Франції, Молдови. Понад 200 осіб переглянули онлайн трансляцію конференції у Facebook.

Значний інтерес та обговорення викликали виголошені на планерному засіданні доповіді: Kazimierz W. Frieske (Казімєж В. Фріске), dr hab., prof. APS, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie «O koncepcji tożsamości i jej heurystycznej użyteczności czy nieużyteczności»;  проф. Пачковського Юрія, Львівський національний університет імені Івана Франка «COVID-19 у сприйнятті громадянами України та Польщі: в  пошуках    спільного»; Ludmila Malcoci,  prof., dr. hab. провідний науковий співробітник Інституту юридичних, політичних і соціологічних Досліджень (Республіка Молдова)«Social cohesion within the context of COVID-19 pandemic»; Ryszard Radzik (Ришард Радзік), prof. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie «Naród szlachty, inteligencji, intelektualistów»; д-ра Мокану Віктора, директора Інституту юридичних, політичних і соціологічних Досліджень (Республіка Молдова) «Феномен соціальної згуртованості в Молдове»; проф. Подшивалкіної Валентини «Політичні контексти  змін ідентифікаційних уподобань в країнах сусідів: на прикладі Молдови та Польщі».

У межах конференції відбулося обговорення наступної тематики: сучасні тенденції змін ідентичності громадян країн Центрально-Східної Європи; феномен соціальної згуртованості та соціальної солідарності в умовах пандемії Covid-19: від локального, регіонального до глобального; геополітичні та соціокультурні виміри згуртованості та солідарності; транскордонне наукове співробітництво; транскордонна освітньо-наукова мобільність; транснаціональна трудова міграція, феномен толерантності.

Щиро дякуємо всім доповідачам за цікаві доповіді, всім учасникам та глядачам. Велика подяка всім колегам за презентацію своїх досліджень, ідей, за продуктивну професійну комунікацію.

З повагою

декан історико-філософського відділення,

доктор соціологічних наук, професор

кафедри філософії та соціології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського,

Голова Південноукраїнського регіонального

відділення Соціологічної асоціації України

Олена Василівна Лісеєнко