Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н. В. Паніної та В. М. Ворони “Українське суспільство в умовах війни”

Шановні колеги!

Інститут соціології НАН України, Соціологічна асоціація України і Соціологічний центр імені Н. В. Паніної запрошують вас взяти участь у Міжнародних соціологічних читаннях пам’яті Н. В. Паніної та В. М. Ворони “Українське суспільство в умовах війни”, що будуть проведені в онлайн- форматі 10 грудня 2022 року.

Оргкомітет Читань пропонує заслухати на їхньому пленарному засіданні по одній доповіді із зазначеної проблематики від кожного регіонального відділення САУ.

Звертаємось з проханням до голів регіональних відділень САУ надіслатидо 25 листопада 2022 року інформацію про доповідача та тему його виступу на адреси

віцепрезидентки САУ Людмили  Сокурянської

sokuryanska@karazin.ua

та секретаря оргкомітету Оксани Жуленьової

panina.fund@gmail.com

Колеги, які бажають взяти участь у роботі «круглого столу» “Українське суспільство в умовах війни”, що відбудеться після пленарного засідання Читань, мають надіслати до 25 листопада 2022 р. заявку (прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) секретарю оргкомітету Оксані Жуленьовій на  адресу:  panina.fund@gmail.com ; телефон для уточнюючих питань: +38 093 629 0945.

Персональні запрошення та посилання на платформу проведення Читань буде надіслане пізніше.

Робочі мови читань: українська, англійська.

 

З повагою

оргкомітет Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної та
В. М. Ворони «Українське суспільство в умовах війни»

Оголош-Читання2022-бланк