V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates»

Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених
Дніпровської академії неперервної освіти (Дніпро, Україна)
та редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу “WayScience” (http://www.wayscience.com/)
Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів

та спеціалістів у відповідній галузі надсилати тези доповіді:

 

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
« Integration of Education, Science and Business in Modern Environment:
Summer Debates»
(3-4 серпня 2023 року)
Надсилайте тези доповіді та відомості про автора до редакції журналу за адресою wayscience@ukr.net
Загальні вимоги до оформлення:
Обсяг тез доповіді: від 1 до 3 сторінок.
Структура тез:
Назва тез великими літерами (шрифт жирний).
Прізвище та ініціали автора (або авторів) (шрифт жирний), вчений ступінь, вчене звання, посада (за бажанням, можна вказати (ID ORCID, номер телефону та електронну адресу для листування), назва установи (місце роботи), (шрифт нормальний).
Основний текст.
Список літератури (за необхідності).


Конференція 3-4.08.2023