XXІІI Всеукраїнська наукова конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра соціології та політології

            Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у XXІІI Всеукраїнській науковій конференції викладачів, молодих науковців і студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього», яка відбудеться в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 30 листопада 2021 р. о 13.30.

 Теоретичні напрямки роботи конференції:

– Методологічні проблеми дослідження сучасного українського суспільства.

– Динаміка соціальної структури в умовах трансформації українського соціуму.

– Демографічні процеси в сучасній Україні.

– Розвиток політичної системи України: в пошуках оптимальної моделі демократії.

– Політична та правова культура як чинник формування правової держави.

– Політичні проблеми національної безпеки.

– Специфіка українських політичних практик.

– Молодь в українському соціумі: суперечливість соціалізації.

– «Гібридні війни» у світовому політичному процесі.

– Україна у світовому політичному процесі в період розвитку та кризи глобалізації.

– Розбудова громадянського суспільства, підвищення соціальної активності громадян.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Регламент виступів

Доповідь до 10 хв., наукове повідомлення до 7 хв., дебати до виступу до 5 хв.

За результатами конференції планується видання збірника тез наукових доповідей та повідомлень.

Для участі у конференції необхідно до 02 листопада 2021 р. надати до оргкомітету тези наукових доповідей та анкету-заявку.
Деталі в інформаційному листі.


Інфолист_Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого