Міжнародна наукова конференція «Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози, сподівання, виклики»

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози, сподівання, виклики».

Захід присвячено обговоренню змін у процесі виховання дітей та молоді у контексті сучасних викликів. Тематика конференціï має міждисциплінарний характер і охоплює широке коло питань. Серед проблем, що стосуються правових аспектів процесу виховання, предметом обговорень будуть питання педагогіки права, правової соціалізації, захисту прав дитини, законодавчих гарантій безпеки дитини, відповідного соціального забезпечення тощо. Соціальний аспект проблем до обговорення охоплює загрози в процесі виховання дитини, пов’язані із швидкими суспільними змінами, а також заходи, яких слід вживати для запевнення почуття безпеки. Філософський і суспільно-правовий контексти стосуються виховання в системі значимих для суспільного розвитку цінностей. Окрему увагу буде зосереджено на питання профілактики ризикованої поведінки дітей та молоді.

Робочі мови конференції: украïнська, англійська, польська.
Під час пленарних виступів учасникам буде забезпечено синхронний переклад.
Мови наукових публікацій: українська, польська, англійська.

Інформаційний лист (PDF, 412 Kb)

Information letter (PDF, 412 Kb)