Проекти

«Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством» (2017-2018 рр.) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

детальніше
Проблема соціальної нерівності завжди перебувала в центрі уваги соціальних наук. Протягом тисячоліть не припиняються наукові й політичні дискусії щодо обґрунтованості / необґрунтованості, справедливості / несправедливості нерівності. Наводилися й наводяться переконливі аргументи як на користь нерівності, так і проти неї. Нерідко проблема нерівності не лише ставала предметом теоретичних баталій, але й надихала революційні маси, виводячи їх на вулиці та зіштовхуючи класи й верстви в гострих силових протиборствах. Гасла боротьби з нерівністю й до сьогодні надихають популістів різного роду.

«Вища школа в сучасному світі: вплив вітчизняних ЗВО на економічний, соціальний та культурний розвиток України» (2019 р.) за дорученням Світового банку

детальніше
Соціологічне дослідження, присвячене аналізу проблем життєдіяльності української системи вищої освіти, мало за мету з’ясування бачення співробітників українських вишів І-ІV рівня акредитації ролі (місії) ЗВО, в якому вони працюють, його внеску в економічний, соціальний та культурний розвиток регіону та країни в цілому; їхнього уявлення про позитивні та негативних аспекти системи управління ЗВО, його автономію у вирішенні ключових питань своєї діяльності, її можливостей та обмежень; бачення проблем взаємодії ЗВО з цільовою аудиторією та зовнішнім середовищем тощо.

Школа молодого соціолога

детальніше
Соціологічна асоціація України спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Тернопільським національним економічним університетом 22-26 травня 2017 року на базі кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ організовують Школу молодого соціолога «Методи збору та аналізу соціологічних даних». Програма Школи передбачає проведення майстер-класів провідних соціологів України, лекцій-дискусій, консультацій і презентацій конкурсних робіт слухачів Школи.

Журнали

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Український соціум

«Український соціологічний журнал»

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Соціологія»