Триває набір статей до фахового наукового журналу «Габітус»

Шановні колеги, триває набір статей до фахового наукового журналу «Габітус».

Випуск 12, 2020 рік. У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з соціологічних та психологічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. На підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409  (додаток 1) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 053. Психологія, 054. Соціологія. Набір триває включно до 24 квітня 2020 року.

Детальніше з умовами можна ознайомитися в інформаційному листі.


habitus_info

Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.