«Соціологічний порядок денний від лауреатів конкурсу «Кращий молодий соціолог 2007-2018 рр.»

Шановні колеги, Інститут соціології НАН України та Соціологічний центр імені Н. В. Паніної запрошують Вас взяти участь у XІII соціологічних читаннях, присвячених 70-тиріччю Н. В. Паніної на тему:

«Соціологічний порядок денний від лауреатів конкурсу

«Кращий молодий соціолог 2007-2018 рр.»

На Читання будуть особисто запрошені лауреати I, II, III премії конкурсу «Кращий молодий соціолог року 2007-2018 рр.» виступити з доповідями. Запрошуємо колег соціологів взяти участь у Читаннях і обговоренні доповідей лауреатів.

Чекаємо на Вас 10 грудня 2019 року.
З повагою, оргкомітет

Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.